OMBYGGNAD TILL OMRÅDESKONTOR OCH TVÄTTSTUGA

Kv Sorgenfri 1, Malmö
Tillsammans med ROBAB genomför vi en totalentreprenad åt MKB omfattande ombyggnad till nytt områdeskontor samt tvättstuga. Projektering, kraft, belysning. nätverk och brandlarm.
Ordervärde: c:a 0,3 Mkr