NYBYGGNAD AV 65 ST LÄGENHETER OCH AKTIVITETSHUS

Lägenheterna fördelas på tre huskroppar med 5,6 resp 8 vån Flertalet av lägenheterna planeras med 3 rum och kök. Kv Draken 9. Uppföres tillsammans med MVB Syd åt HSB Malmö. Projektering samt kompletta el och teleinstallationer.
Ordervärde: 4,5 Mkr

VD:ns kommentar: Det är roligt att nybyggnationen nu äntligen sätter fart efter att ha gått på tomgång i ett par år. Denna typ av bostäder behövs i stor omfattning för att inte bromsa utvecklingen i denna expansiva region.