Hållbarhet

Hållbarhet

GC gruppens miljöpolicy grundar sig i en strävan efter nöjda kunder och minskad miljöpåverkan enligt dessa vägledande principer:

  • Leda med miljön i fokus
  • 100%:ig övergång till miljöklassade fordon, så som hybrid- och elbilar.
  • Optimera körningarna inom arbetet
  • Prioritera miljöcertifierade projekt
  • Arbeta för miljö och energieffektiva lösningar.
  • Vid expansion, satsa på områden med ett högt miljöfokus, t.ex. solceller.

Denna policy bygger på GC gruppens måldokument för att bli ett ledande företag inom lösningar för minskad miljöpåverkan inom byggsektorn. Detta är en del av GC gruppens ansvarsfulla företagande för en hållbar framtid.