Nätverk och Säkerhet

Nätverk och Säkerhet

Vi är certifierade att utföra WIFI, Fibersvetsning, Nätverk, Passagesystem, informations- och bokningstavlor.

GC gruppen har sedan början av 90-talet haft data- och telekommunikation, passagesystem som en del av sin kompetens. Lång erfarenhet och stort kunnande gör GC gruppen till en naturlig och trygg partner.

Vi erbjuder installationer inom:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Integrerade säkerhetssystem
  • CCTV-Kameraövervakning
  • Tele- och data installationer
  • Trygghetslarm

Vi är approved partner till Vanderbildt och Aptus

 

Samarbetspartners:

Picler

https://picler.se

Unifi

https://www.ui.com/

Aptus

https://www.aptus.se/

Systimax Solutions Select Installation Partner

www.commscope.com

Anixter

www.anixter.se

Ramavtal Aptus Helsingborgshem

https://www.helsingborgshem.se/

Ramavtal nätverk Landskrona Stad

Viser trygghetslarm