NYBYGGNAD AV 156 ST LÄGENHETER

Sundholmen på Ön i Limhamn tillsammans med Thage Andersson.
Projektering, installation av kraft, belysning, antennanläggning, datanät, porttelefon, passagesystem och dokumentation.
Ordervärde: 8,0 Mkr exkl optioner


VD:ns kommentar: Det gläder oss på GC gruppen att kunna skriva kontrakt på ett så stort bostadsprojekt till Thage Andersson. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete där vi båda strävar mot samma mål.