Affärsidé, mål och vision

VISION

GC gruppen skall vara den ledande leverantören i vår region och det naturliga valet för kunden.

Affärsidé

GC gruppen är ett el-installationsföretag vars främsta ledstjärna är totalkvalitet i alla led av processen. Genom nytänkande kombinerat med gedigen yrkesskicklighet skall vi göra kundens intresse till vårt.

Mål

Att skapa förutsättningar för att successivt expandera och därigenom uppnå en ledande ställning inom våra kompetensområden.