NYBYGGNAD AV HALL NILSSONS BILCENTER OPEL

Nybyggnad av hall för ny- och begagnatbilförsäljning. Kv Vindstruten 4, Lund

Tillsammans med Veidekke åt Nilssons Bil. Projektering, installation av kraft, belysning och tele/dataanläggning.

Ordervärde: c:a 1,3 Mkr