OM OCH TILLBYGGNAD FÖR MIO OCH RUSTA

Tillbyggnad med ny entré samt ombyggnad i 2½ plan befintliga lokaler för Rusta, nya lokaler för MIO möbler Kv Ekdungen 11, Helsingborg tillsammans med MVB åt BEHATO. Projektering, installation av kraft, belysning, talat utrymningslarm, passagekontroll och tele/dataanläggning.

Ordervärde: c:a 2,5 Mkr