IDROTTSOAS

Idrottsoas för allmänheten, Helsingborg
Tillsammans med AKEA har vi installerat allmän ljus, RGB styrd belysning och närvaro belysning på stolpar inom området. Tillsammans med Atle har vi även installerat en musik och ljusstyrd anläggning som allmänheten kan styra med sin mobiltelefon.