NYBYGGNAD AV 142 ST LÄGENHETER

Kv Segestrand, Svedala
Tillsammans med Nimab genomför vi en samverkansentreprenad åt Svedalahem. Projektering, installation av kraft, belysning, passagekontroll, kabel-tv och nätverksanläggning.
Ordervärde: c:a 2,5 Mkr