ROT AV 268 ST LÄGENHETER

Kv. Offerkällan Etapp 3-6, Lund
Tillsammans med Otto Magnusson genomför vi en totalentreprenad åt LKF omfattande nya installationer i bef. lägenheter samt el för energieffektivisering.
Ordervärde: c:a 8 Mkr