NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, MALMÖ

Kv. Gamla idrottsplatsen 1
Tillsammans med N-E Persson genomför vi nybyggnad av Carl Gustafs förskola på utförandeentreprenad åt Stadsfastigheter. Installation av kraft, belysning, passagekontroll, nätverksanläggning och brandlarm.
Ordervärde: c:a 2 Mkr