NYBYGGNAD AV 104 ST LÄGENHETER

Parkhusen, Helsingborg
Tillsammans med Veidekke genomför vi på Totalentreprenad Parkhusen i Öresundsparken åt Helsingborgshem. Projektering, installation av kraft, belysning, passagekontroll, kabel-tv, nätverksanläggning och mätvärdesinsamling.
Ordervärde: c:a 8 Mkr