NYBYGGNAD AV 131 ST LÄGENHETER

Sportsbyn, Malmö
Tillsammans med Veidekke genomför vi på Totalentreprenad Sportsbyn i Hyllie åt HSB. Projektering, installation av kraft, belysning, passagekontroll, nätverksanläggning.
Ordervärde: c:a 5 Mkr