KV. HERMOD

Kv. Hermod 1, Malmö – Tillsammans med Thage Andersson för Midroc utför vi en totalentreprenad.
Denna entreprenad omfattar el- och teleinstallationer vid nybyggnad av kontor på ca 7 500m2
Ordervärde: c:a 12 Mkr