NYBYGGNAD AV LAGER OCH KONTOR

Kv Gånggriften 2, Malmö
Tillsammans med Veidekke genomför vi en totalentreprenad åt Safegate omfattande. Projektering, installation av kraft, belysning, passage/inbrottslarm, nätverk och brandlarm.
Ordervärde: c:a 1,3 Mkr