OM OCH TILLBYGGNAD BRANDSTATION

Kv. Kopparormen, Eslöv
Åt Rekab utför vi om och tillbyggnad av Brandstation. Kompletta el och teleinstallationer inklusive PA anläggning och logementsystem.
Ordervärde: c:a 2 Mkr