GATUBELYSNING I CIRKULATIONSPLATS

Säbyholm, Landskrona
Tillsammans med MVB genomför vi en totalentreprenad åt Landskrona stad omfattande nya belysningsstolpar och dekorativ belysning i cirkulationsplats.
Ordervärde: c:a 0,5 Mk