KV. SOLTOFTA 8, MALMÖ

Nybyggnad av demensboende med tillhörande kontorslokaler i Husie. Byggnaderna kommer att innehålla gruppboende med 72 platser, hemtjänst, hemsjukvård , rehabilitering, dagverksamhet och ett stort tillagningskök. På taket byggs 200 kvadratmeter solceller som ska bidra till energiförsörjningen.
Detta gör vi tillsammans med MVB åt Malmö Stadsfastigheter.
Ordervärde: c:a 12 Mkr