KV. MARATHON, LUND

Nybyggnad av 240 bostäder till 330 studenter till AF Bostäder i Lund. Det kommer att finnas lägenheter för en till tre personer.
Detta gör vi tillsammans med NIMAB.
Ordervärde: c:a 10,5 Mkr