WTC ALLÉHUSET

WTC Alléhuset, Lund – Tillsammans med Otto Magnusson för Midroc utför vi en totalentreprenad.
Vi utför Projektering, installation av kraft, belysning, brand- och utrymningslarm mm
Ordervärde: c:a 12 Mkr