ROT AV 108 ST LÄGENHETER

Kv. Färdigheten, Malmö
Tillsammans med Otto Magnusson genomför vi en totalentreprenad åt MKB omfattande nya installationer i bef. lägenheter med kvarboende hyresgäster.
Ordervärde: c:a 1,5 Mkr