RINGSTORP, HELSINGBORG

Nybyggnad av två stycken flerfamiljshus till Sundsprojekt AB. Hus 1 är 12 våningar och innehåller 44 lgh och hus 2 är 10 våningar och innehåller 41 lgh.
Detta gör vi tillsammans med NBI.
Ordervärde: c:a 7 Mkr