OMBYGGNAD FÖRDELNINGSSTATIONER

Oresund Drydocks AB, Landskrona
I vårt åtagande ingår, utbyte av befintliga fördelningsställverk, lågspänning och högspänning. Utbyte av samtliga fördelnings transformatorer. Anpassning och anslutning av befintliga kabelsystem. Förläggning av nya högspäningskablar. Dokumentationen kommer att bestå av kabellistor, gruppschema, enlinjeschema, belastningsberäkningar, teknisk beskrivning på ställverk och transformatorer
Ordervärde: c:a 9 Mkr