NYBYGGNAD AV TERMINAL

Crossdock
Nybyggnad av terminal för lager och crossdocking i Malmö på 6000m² tillsammans med MVB åt Jernhusen. Projektering, installation av kraft, belysning, brandlarm, passagekontroll mm.
Ordervärde: c:a 3,5 Mkr