NYBYGGNAD AV 97 ST LÄGENHETER

Kv Dammhagen, Lund
Tillsammans med Nimab genomför vi en samverkansentreprenad åt AF Bostäder. Projektering, installation av kraft, belysning, passagekontroll, kabel-tv och brandlarm.
Ordervärde: c:a 3,5 Mkr