NYBYGGNAD AV 40 ST LÄGENHETER

Kv. Sandholmen, Helsingborg
Tillsammans med Byggmästar´n i skåne genomför vi på Totalentreprenad hyresrätter i Rydebäck åt Derome Förvaltning. Projektering, installation av kraft, belysning, passagekontroll, nätverksanläggning.
Ordervärde: c:a 2 Mkr