MPR LIFTS, ARLÖV

Tillbyggnad av lager och tillverkning, en totalentrepenad tillsammans med MVB åt MPR lifts.
Installation av belysning, larm, Datanät och komplettering av utvändig markbelysning.
Ordervärde: c:a 0,5 Mkr