LANDSKRONA STAD, SKIFTESVÄGENS OCH ARTILLERIGATAN ÄLDREBOENDE

Installation av ny belysning, utbyte av all styrning, samt ny nödbelysning på Skiftesvägens äldreboende respektive Artillerigatans äldreboende i Landskrona åt Landskrona stad.
Ordervärde: c:a 0,5 Mkr