KV MORGONEN, MOTEL L, LUND

Nybyggnad av ett hotell med varumärket Motel L i Lund med ca. 260 rum. Beräknas att stå färdigt Q2 2020 och kommer vara placerat vid Brunnshög.
Detta gör vi tillsammans med Serneke.
Ordervärde c:a 15 Mkr