KV FULLRIGGAREN 4, MALMÖ

Slutinstallation av kontor
Tillsammans med MVB genomför vi en totalentreprenad åt Briggen, kompletta el och teleinstallationer i råa kontorslokaler. inklusive projektering
Ordervärde: c:a 1 Mkr