KV. FOSSILEN LKF – LUND

Nybyggnad av flerfamiljshus, 180 lägenheter och tre mindre lokaler i Lunds kommun tillsammans med Thage Andersson.
Här utför vi projektering och installation av kompletta och driftfärdiga anläggningar för kraft, belysning och tele.
Ordervärde: c:a 12 Mkr