KV.ALVINE – MALMÖ

Nybyggnad av Flerfamiljshus, 123 lägenheter i Malmö kommun tillsammans med NIMAB.
Här utför vi projektering och installation av kompletta och driftfärdiga anläggningar för kraft, belysning och tele.
Ordervärde: c:a 6 Mkr