JÄNTAN, LANDSKRONA

KV Jäntan i Landskrona. Ett av Landskrona stads absolut största bostadsprojekt med knappt 250 lägenheter varav dryga 70 servicebostäder. I kvarteret kommer också att finnas ett flertal lokaler för butiker och ett stort gemensamt garage. Planerad byggstart Hösten 2021
Detta gör vi tillsammans med SERNEKE.
Ordervärde c:a 20-25 mkr