GRÖNA LUND ETAPP 2, LUND

Gröna Lund etapp 2 nyproduktion av 62st Svanenmärkta bostadsrätter. Gröna Lund är ett cityboende omgiven av härliga grönområde.
Detta gör vi tillsammans med Veidekke.
Ordervärde c:a 5 Mkr