BORSTAHUSEN, SEMESTERBYN LANDSKRONA KOMMUN

Entreprenaden omfattar installationer för kraft-, belysnings- och teletekniska anläggningar för nybyggnad av receptionsbyggnad till Landskrona stad.
Ordervärde: c:a 1,5 Mkr