Organisation

GC gruppen är ett Landskronaägt och Landskrona-baserat elföretag med verksamhet och kompetens inom kärnområdena, installation, industri, automation och tele/datakommunikation.

Organisationen är anpassad för att kunna ge bästa möjliga kundservice och erbjuda helhetslösningar för genomförande av olika projekt. Filosofin bygger på hög kompetens i samverkan, anpassad till ny teknik.

Duktiga medarbetare säkerställer hela kedjan från projektering och konstruktion till färdig lösning och dokumentation. Med snabb service och samlad erfarenhet, kombinerad med friskt nytänkande och hög kunskapsnivå, är vi en komplett samarbetspartner inom kärnområdena.

GC gruppen, erbjuder sina kunder och samarbetspartners bästa möjliga helhetslösning genom att erbjuda kvalificerad elkompetens i samverkan.